Reader Comments

Ağır Ceza Avukatı

by Ceza Avukatı (2020-02-28)

In response to CURSO DE MAQUIAGEM - CURSO DO DIVO

Ceza avukatı ceza mahkemelerinde görülen davalarda kişilerin özgürlüklerini, haklarını en iyi şekilde savunur. Ceza avukatı soruşturma ve kovuşturma aşamalarında da gerçeğin ortaya çıkmasına en fazla katkı sağlayan kişilerden birisi konumunda yer alıyor. Ceza davaları sonucunda kişiler özgürlüklerini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığı için bu durum çok daha önemli bir hale geliyor. Bununlu birlikte ceza avukatının müvekkilini mahkemenin her aşamasında en iyi şekilde temsil edip haklarını savunması gerekiyor. Ayrıca ağır ceza avukatı suçlanan kişinin ifade verdiği andan itibaren olası bir temyiz, istinaf başvurularına kadar kişinin yanında olur. Bu nedenle ceza avukatının görev tanımı ve fazlasıyla geniş bir yelpazede değerlendirilir ve çalışma alanı oldukça geniş bir sahaya yayılır. Ağır ceza mahkemesi, Türk ceza yargılamasında öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakmakla görevli mahkemedir. Ağır Ceza Mahkemesinin görevi 5235 sayılı kanunun 12. maddesinde düzenlenmiştir. İsnat edilen suçun ağır ceza mahkemelerinin görev alalına girip girmediği hususu da yine 5235 sayılı kanunun 12. Maddesi çerçevesinde belirlenmektedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi alanına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlar hakkında ise asliye ceza mahkemeleri görevlidir. Sanığın 18 yaşından küçük olduğu durumda o suçu yargılama görevi çocuk ağır ceza mahkemelerinindir.

Kaynak; https://xn--cezaavukat-6ub.net/ceza-avukati/